انجمن اولیاء و مربیان
 
انجمن اولیاء و مربیان
 
انجمن اولیا و مربیان، در هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش‌آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش‌آموزان به‌منظور کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزش و پرورش، و گسترش ارتباط خانه و مدرسه، بر پایهٔ مقررات و ضوابط انجام وظیفه می‌نماید.
 
جلسات اولیا و مربیان، کنفرانس کوتاهی میان اولیا و مربیان است که یک‌بار در هر ترم صورت می‌گیرد. این جلسات، فرصتی برای پدرمادرهاست تا با آموزگاران فرزندانشان دیدار کنند و موضوعات مرتبط با عملکرد دانش‌آموزان را بررسی کنند.
 
 
 
اسامی اولیاء منتخب عضو انجمن اولیاء و مربیان هنرستان
 
1- جناب آقای محمدرضا بیگدلی    پدر   امیرعلی بیگدلی  ( کلاس دوازدهم کامپیوتر ) - رئیس انجمن 
 
 
2- جناب آقای  علی شیرازی  پدر پارسا شیرازی ( کلاس دوازدهم معماری ) - نایب رئیس انجمن 
 
3-سرکارخانم صارمی مادر بابک هجری  ( کلاس دوازدهم کامپیوتر)
 
 
4-سرکارخانم شرافتی پور  مادر امیرطه درویشی   ( کلاس یازدهم کامپیوتر)
 
5-سرکارخانم حاجتی پور   مادر پویا موسی زاده   ( کلاس دوازدهم حسابداری)
 
اولیاء محترم می توانند هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد را از طریق تماس با اولیاء منتخب عضو انجمن ( اسامی اعلام شده ) و یا تماس با هنرستان اعلام فرمایند .