درج مطلب
 
 
 
اولیاء محترم جهت پیش ثبت نام ،فرم ذیل را تکمیل نمائید .
اطلاعات فرزند شما در سیستم پیش ثبت نام هنرستان  علم و صنعت ثبت
و همکاران ما در زمان شروع ثبت نام ، جهت ثبت نام قطعی و تکمیل پرونده
با شما تماس خواهند گرفت .
 
 
     
 
     
فرم
 

پیش ثبت نام اینترنتی هنرستان علم و صنعت


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.