کادر آموزشی و علمی
 

کـادر آمـوزشـی و علمی

 


 

مدرسان

 دروس تخصصی

کامپیوتر

 

مهندس لاهیجانی

مهندس بهرامی 

مدرسان

دروس تخصصی

معماری


مهندس قیومیان 

مهندس ایگه ای

مهندس فیاضی

مهندس کرمی 

مدرسان

 دروس تخصصی

حسابداری

 

آقای مشایخی

آقای شیرازی 

آقای  حقیقی

آقای زینلی

 

مدرسان

 دروس عمومی

مهندس صفایی

آقای احمدی 

آقای عظیمیان

اقای نجفی

آقای معلی 

آقای عبدالهی 

آقای میرزایی 

آقای قوامی